Om mig

Jag är socionom, handledare i psykosocialt arbete och utbildare i Marte Meo-metoden. Min teoretiska förankring har jag i anknytningsteorin och mentaliseringsteorin med fokus på de nära relationerna och dess betydelse för utveckling. Inom detta område ingår också hur det lilla barnets plastiska hjärna påverkas av det tidiga samspelet. Jag utgår ifrån systemteori som ett sätt att se individen i sitt sammanhang. I mitt arbete har jag alltid varit intresserad av hur jag kan nå och skapa relation till människor för att vara ett stöd till förändring. Min bakgrund som socionom består av förändringsarbete inom socialtjänsten med fokus på samspels- och familjebehandling, med start 2003. Förutom utbildningar i samtalsmetodik, har jag vidareutbildat mig och fördjupat mig i olika metoder med tyngdpunkt på samspel, våld i nära relationer och föräldraskap. Jag har även god användning av mina färdigheter som är mindfulnessinstruktör. 2017 började jag arbeta delvis, i egen regi. 2022 tog jag steget och nu arbetar jag helt privat, med handledning och utbildning.