Marte Meo-utbildning

Marte Meo är en metod som har samspelet i fokus och som utgår ifrån vilket stöd och stimulans barnet behöver av sin förälder eller annan omsorgsgivare för att kunna utvecklas utifrån sin potential. Marte Meo är latin och betyder ”av egen kraft” med hänvisning till att stärka och bygga vidare på det som redan finns av stödjande samspel för att skapa utveckling.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med familjer och vill utveckla ditt arbete med samspel. Du får lära dig att initiera och stödja förändringsprocesser med filmens hjälp. Genom korta filmsekvenser av det dagliga samspelet mellan barn och förälder eller annan omsorgsgivare analyseras samspelet i syfte att öka kunskapen om barnets resurser och behov för att stödja barnets utveckling. Utbildningen vänder sig också till dig som arbetar som familjehemssekreterare och vill använda dig av ”Gåvopaket” vid nyplaceringar i familjehem. ”Gåvopaket” är en Marte Meo-intervention som är till för att stödja barnet vid nyplacering i familjehem. Genom tre Marte Meo-filmer arbetar familjehemssekreterare tillsammans med familjehemmet för att utforska både barnets resurser och anpassningsstrategier samt hur familjehemmet i det dagliga samspelet kan stödja barnet för att skapa trygghet och förutsägbarhet.

Undervisningen bedrivs i mindre utbildningsgrupper och omfattar fyra terminer där vi träffas sex dagar under vårterminen och fem gånger under höstterminen. Under utbildningen arbetar du med fem Marte Meo-ärenden under handledning och har därefter möjlighet att certifiera dig till Marte Meo- terapeut eller -vägledare. Ibland kan Marte Meo arbetet i ärenden kräva mer än fyra terminen, då finns möjlighet att komplettera med fortsatt utbildningshandledning. I arbetet med Marte Meo behöver teknisk utrustning finnas på arbetsplatserna så som videokamera, redigeringsprogram, TV, extern hårddisk och USB-minne.

Gruppen kommer att ha gemensamma litteraturseminarier. Under utbildningen kommer vi att fördjupas oss i teorier med fokus på barnets utveckling, såsom anknytningsteorin, mentaliseringsteorin samt hur det lilla barnets hjärna påverkas av det tidiga samspelet

På tredje terminen skriver deltagarna ett ”Paper” – ett fördjupningsarbete där teori kopplas till det egna behandlingsarbetet. Inför examinationen skall behandlingsprocessen beskrivas skriftligt i de fem ärendena. Vid examinationen presenteras två av dessa ärenden med hjälp av videoillustrationer av processen för examinator och certifikat erhålles. Kostnad för examination och certifikat tillkommer.

Gå gärna in på fliken aktuellt för att se när kommande utbildning planeras att starta.