Handledning

Min ambition som handledare är att tillsammans med arbetsgruppen skapa ett klimat, där det finns utrymme för utforskande och reflektion – ett tryggt rum. För mig innebär handledning att stärka var och ens kompetens i arbetsgruppen och att synliggöra den som ett led i den professionella utvecklingen. Jag är genuint intresserad av relationer, av hur vi i det sociala arbetet skapar relationen till de vi möter, hur vi använder oss av relationen för att stödja förändring och utveckling, men också hur samma relation påverkar oss själva i våra tankar och känslor. På så sätt blir det också viktigt att förstå hur bristen på möjlighet att skapa relation eller svårigheten att arbeta med utveckling i den professionella kontakten påverkar. Fokus i handledningen skapas utifrån vad gruppen tycker känns meningsfullt och hjälpsamt, jag använder gärna olika former av handledningsmetoder som ett sätt att hitta ingångar i handledningen och få tillgång till andra tankar och förståelsemodeller.

Jag har ramavtal med Göteborgs stad och kranskommuner. Vill du veta mer om mig och min handledning är du varmt välkommen att kontakt mig.