Om mig

Jag är socionom, handledare i psykosocialt arbete och utbildare i Marte Meo-metoden. Min teoretiska förankring har jag i anknytningsteorin och mentaliseringsteorin med fokus på de nära relationerna och dess betydelse för utveckling. Jag utgår ifrån systemteori som ett sätt att se individen i sitt sammanhang och jag inspireras av narrativ teori och socialkonstruktionistiskt tänkande. I mitt arbete har jag alltid varit intresserad av hur jag kan nå och skapa relation till människor för att vara ett stöd till förändring. Jag har arbetat med förändringsarbete inom socialtjänsten med fokus på samspels- och familjebehandling sedan 2003. Förutom utbildningar i samtalsmetodik, har jag vidareutbildat mig och fördjupat mig i olika metoder med tyngdpunkt på samspel, våld i nära relationer och föräldraskap.